2019-05-23 08:53:00

Finwire Smallcap

Bublar Group ökade förlusten i första kvartalet - Glowing Gloves under förväntan

Mobilspelsbolaget Bublar Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 4,7 miljoner kronor (0,3), en ökning med 1 467 procent mot föregående år. Det var en ökning med 50 procent mot föregående kvartal.

Ökningen beror enligt bolaget framförallt på att kundprojekten växer i omfattning och att kunderna väljer att engagera dotterbolaget Vobling i fler projekt.

Voblings omsättning uppgick till 4,7 miljoner kronor och nådde ett ebitda-resultat på 1,4 miljoner kronor.

Resultat före av och nedskrivningar, ebitda, för Bublar blev -6,0 miljoner kronor (-4,6).

Rörelseresultatet blev -9,2 miljoner kronor (-5,3), och inkluderar icke kassapåverkande poster på 3,2 miljoner kronor som huvudsakligen utgörs av goodwillavskrivningar på Vobling.

Resultatet före och efter skatt var -9,2 miljoner kronor (-5,4).

Vd Maria A. Grimaldi uppger i rapporten att spelet Glowing Gloves ännu inte har genererat
intäkter i takt med förväntan.

I april startade testperioden för spelet Otherworld Heroes. Nyckeltalen från den stängda
beta-fasen ger enligt Bublar-chefen en "fantastisk energiinjektion i studion."

Bolaget ska släppa det platsbaserade mobilspelet Hello Kitty AR - Kawaii World i en första testversion efter sommaren.

Maria A. Grimaldi uppger vidare att bolaget sedan början av året har "kontaktats av flera aktörer med intressanta projekt där vi ser ytterligare potential för våra strategiska verksamhetsområden i studion."

"Vi utvärderar kontrollerat såväl propåer om nya spelidéer som projekt med samarbetspartners i de existerande spelen", uppger hon.
Bublar Group, MkrQ1-2019Q1-2018Förändring
Nettoomsättning4,70,31 466,7%
Rörelseresultat-9,2-5,3
Resultat före skatt-9,2-5,4
Nettoresultat-9,2-5,4

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Bublar Group
Kategorier: consumergoods consumerservices gaming interim leisure