2019-06-25 08:41:39

Finwire Smallcap

Multidocker fortsätter att satsa på Nordamerika - vd

Lasthanteringsbolaget Multidocker kommer att fortsätta att satsa på Nordamerika. Under fjolåret slog man budget och sålde 13 maskiner och i år är ambitionen att öka försäljningen till totalt 30 enheter. Det sade relativt nytillträdda vd:n Maria Brogren i samband med ett investerarmöte på hotell Anglais i Stockholm under måndagen.

Långsiktigt, 2020 och framåt, skall tillväxten vara 10-25 procent. Företaget bedömer att man har goda förutsättningar givet samarbetet med bjässen Caterpillar. Den amerikanska verkstadsjätten står för baselementen i maskinerna medan det svenska bolaget står för bom och sticka, hyttlösning och undervagnar.

Konkurrensen finns där såklart och Multidocker-chefen lyfter upp att aktörer som Mantsinen, Liebherr, Sennebogen och Fuchs är aktiva på i princip samtliga marknader.

Parallellt sker det likt inom fordonssektorn ett skifte från diesel till el. Multidocker menar att man är bra positionerade.

- Vi har sålt elmaskiner i cirka tio år, säger Brogren. Företagets produkt heter Blue Line och långsiktigt bedöms kostnaden inte vara annorlunda än för dieselmaskiner.

- Jag tror att det finns en bra potential, säger Maria Brogren om området.

Multidocker har av tradition sålt stora maskiner. Hamnar och vedhantering är viktiga områden. Framöver skall man nu komplettera utbudet med den mindre maskinen CH600. Multidocker-chefen bedömer att det kommer att gå att sälja ett antal maskiner per månad istället för endast stora affärer.

Vid sidan av Nordamerika satsar det östgötska bolaget även på Sydamerika och Brogren lyfter upp att företaget gynnas i regionen av att man har tongivande kunder. På en fråga om tänkbara nya spår nämns Afrika som ett sådant.

Multidocker avböjde att kommentera det pågående bråket rörande styrelsens arbete. Verkstadsbolaget kommer att ha en extra stämma den 9 juli. Stämman skall ta ställning till förslag om att utse en särskild granskningsman i enlighet med aktiebolagslagen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Multidocker
Kategorier: industrials ngmexchange