2019-07-10 16:36:24

Finwire Smallcap

Xavitechs nyemission blev övertecknad

Pumpbolaget Xavitech avslutade den 5 juli teckningstiden i bolagets nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 126 procent och blev därmed övertecknad. Nyemissionen tecknades till 38,7 procent med företrädesrätt och till 61,3 procent utan företrädesrätt. Bolaget tillförs 5,5 miljoner kronor efter emissionskostnader på 0,4 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 2,97 miljoner nya aktier och har därefter 5,93 miljoner aktier utestående.
All teckning har skett mot kontant betalning och till ingen del genom kvittning av fordran.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Xavitech
Kategorier: corporateactions funding industrials ngmexchange