2019-07-12 12:06:20

Finwire Smallcap

SBC ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet

Bostadsrättsförvaltningsbolaget SBC redovisar ökande intäkter och högre resultat i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 113,4 miljoner kronor (111,6), en ökning med 2 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 16,5 miljoner kronor (14,1), med en rörelsemarginal på 14,6 procent (12,6).

Resultatet före skatt var 16,2 miljoner kronor (14,1).

Resultatet efter skatt blev 12,8 miljoner kronor (11,0). Resultat per aktie hamnade på 0,31 kronor (0,27), vilket innebär en ökning med 15 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18 miljoner kronor (28).

"SBC är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och vi fortsätter hela tiden att satsa på att utveckla vårt erbjudande. Jag ser med stor tilltro fram emot de två kommande kvartalen av 2019", kommenterar vd Ola Gunnarsson i delårsrapporten.

"De långsiktiga förutsättningarna för förvaltningsverksamheten är goda. SBC:s bedömning är att det finns en ökad efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar", skriver bolaget om utsikterna i delårsrapporten.. SBC lämnar inga resultat- eller intäktsprognoser.

FC Sun Intressenter och Obos äger efter de ägarförändringar som skett under första halvåret 2019 tillsammans 98 procent av aktierna i SBC.

SBC, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning113,4111,61,6%
Rörelseresultat16,514,117,0%
Rörelsemarginal14,6%12,6%
Resultat före skatt16,214,114,9%
Nettoresultat12,811,016,4%
Resultat per aktie, kronor0,310,2714,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet1828-35,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: SBC
Kategorier: interim ngmexchange realestate services