2019-07-19 13:25:45

Finwire Smallcap

H&D Wireless bud på MVV anses vara finansiellt skäligt

Teknikkonsultbolaget MVV har sedan tidigare erhållit ett formellt bud från H&D Wireless på de resterande aktierna i bolaget.

Styrelsen i MVV har anlitat bolaget Traneko för att avge följande utlåtande gällande erbjudandets skälighet ur ett finansiellt perspektiv, en så kallat fairness opinion. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Baserat på och med förbehåll för ovanstående är det Tranekos uppfattning att, per denna dag, erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägare i MVV".

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: MVV H&D Wireless
Kategorier: industrials ma ngmexchange