2019-07-19 15:35:27

Finwire Smallcap

Smart Energy avyttrar dotterbolaget Smart Energy Logistics

Bränslebolaget Smart Energy säljer dotterbolaget Smart Energy Logistics till Energifonden Sverige. Köpeskillingen uppgår till 48,3 miljoner kronor, vilket motsvarar samma summa som vid förvärvet av aktierna den 13 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Detta frigör likvida medel som kommer kunna användas på ett bättre och mer betryggande sätt i form av aktieutdelningar eller till nya förvärv inom bränslebranschen, säger Jesper Starander, vd i Smart Energy.

Försäljningen motiveras av att shipping-verksamheten i Smart Energy Logistics inte bedöms tillhöra kärnverksamheten och anses vara en för stor kapitalbindande investering i förhållande till dess avkastningsnivå och risknivå.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Smart Energy
Kategorier: energy ma ngmexchange