2019-08-13 07:29:49

Finwire Smallcap

Swedish Stirling ökade förlusten i andra kvartalet, flaggar för kommande kapitaltillskott

Stirlingmotortillverkaren Swedish Stirling redovisar minskande omsättning och en ökad förlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget har planer på att stärka balansräkningen framöver.

Omsättningen uppgick till 12,2 miljoner kronor (16,3), en minskning med 25 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -5,5 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före skatt var -11,5 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -11,5 miljoner kronor (-3,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -21,9 miljoner kronor (-24,4).

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson lyfter fram tre händelser under andra kvartalet. För det första att bolaget driftsatt sin första kommersiella PWR BLOK 400-F hos Afarak Mogale i Sydafrika, att Lloyd's Register verifierat att PWR BLOK är det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag samt exklusivitetsavtalet med Glencore i Sydafrika som undertecknades den 2 juli.

"Om jag blickar lite framåt så kan jag konstatera att vi har ett intensivt och spännande halvår framför oss. Vi arbetar vidare med att få ner produktionskostnaden per PWR BLOK och jag kan redan nu konstatera att vi har goda möjligheter att nå våra målkostnader", uppger Gunnar Larsson i sitt vd-ord.

Swedish Stirling ska även undersöka förutsättningarna att stärka balansräkningen, vilket kan ske med riktade emissioner och genom att erbjuda gröna lån. Arbetet inför en ansökan om notering på Stockholmsbörsens huvudlista fortsätter även under hösten och vintern. En del i det arbetet är att rekrytera en ny finanschef, vilket nu pågår.

Swedish Stirling, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning12,216,3-25,2%
Rörelseresultat-5,5-2,1
Resultat före skatt-11,5-3,6
Nettoresultat-11,5-3,8
Resultat per aktie, kronor-0,14-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-21,9-24,4

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Swedish Stirling
Kategorier: energy industrials interim ngmexchange