2019-08-13 14:50:53

Finwire Smallcap

Swedish Stirling väljer riktad emission för att söka institutionella investerare, men inget beslut är fattat ännu

Anledningen till att Swedish Stirling har valt att överväga en riktad emission i stället för en företrädesemission är att stirlingmotortillverkaren söker institutionella investerare. Men inget formellt beslut har fattats ännu, uppger bolagets kommunikationschef Sven Ljungberg för Finwire.

Swedish Stirling släppte på tisdagen rapporten för andra kvartalet, i vilket man minskade omsättningen samtidigt som förlusten steg. Bolaget uppgav även i rapporten att det ska undersöka förutsättningarna att stärka balansräkningen, vilket kan ske med riktade emissioner och genom att erbjuda gröna lån.

På en fråga om vilket av scenariorna som är mest troligt uppger Sven Ljungberg att bägge alternativen är sannolika. Angående varför bolaget överväger att genomföra en riktad emission i stället för en företrädesemission, där aktieägarna har möjlighet att skydda sig från utspädning, svarar han:

- Att vi väljer riktad emission denna gång beror på att vi söker institutionella investerare

Vad ska ni ha pengarna till, förutom till att ro i hamn avtalet med Glencore, och kan ni säga något om hur stort kapitalbehovet är?


- Det finns inget formellt beslut ännu i styrelsen om att faktiskt göra en nyemission och således inget svar på dina frågor i dagsläget, svarar kommunikationschefen.

Swedish Stirling har backat nära 12 procent som den femte mest omsatta aktien på NGM under tisdagen.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Swedish Stirling
Kategorier: energy exclusive funding industrials