2019-08-13 15:20:52

Finwire Smallcap

Africa Resources har sett högre snitthalt än förväntat vid utvinning med nya maskiner

Africa Resources rapporterar via ett pressmeddelande att bolagets nya maskiner i Kongo har genererat en hög diamanthalt från sin inledande utvinning.

Vid månadsskiftet mellan juli till augusti påbörjade Africa Resources med två nyinköpta maskiner en produktionsökning av diamantutvinningen i Kongo. Med hjälp av fortlöpande tester har man uppmätt en genomsnittlig diamanthalt på dryga 2 carat per ton.

Halterna är väl över företagsledningens förväntningar baserat på att man enbart testat ytligt material ännu.

"Bolaget förväntar sig successivt högre halter i takt med att pumparna processar alluvial malm djupare ner i den aktuella fyndigheten”, kommenterar Thomas Häggkvist, vd för Africa Resources.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Africa Resources
Kategorier: commodities diamond ngmexchange precious