2019-08-13 16:09:48

Finwire Smallcap

Metallvärden genomför företrädesemission på drygt 15 miljoner kronor

Metallvärdens styrelse har i samband med diskussionerna av ett utvidgat samarbete med Zeebee Venture
beslutat att så snart som möjligt att genomföra en företrädesemission på maximalt 15,2 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Teckningspriset är satt till 0,10 kronor per aktie, vilket kan jämföras med senast betalt för aktien på 0,8 kronor. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålles rätt att teckna en ny aktie.

"Syftet med emissionen är att snabbt stärka Metallvärdens kassa och därigenom erhålla rörelsekapital för
utveckling av nuvarande verksamhet inklusive en återstart av aluminiumsmältverket i Lesjöfors", heter det.

Zeebee som är säljare till bolaget MV/X kommer att lämna en teckningsgaranti på 20 procent av det belopp som inte tecknas av nuvarande aktieägare och andra nytillkomna aktieägare, men kommer inte att äga teckningsrätt för de aktier som emitteras som ersättning för Metallvärdens förvärv av MV/X.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Metallvärden
Kategorier: commodities funding ma ngmexchange