2019-08-23 10:41:29

Finwire Smallcap

Implementa Sol ökar intäkterna rejält och är nära nollresultat i andra kvartalet

Solenergibolaget Implementa Sol ökar intäkterna rejält och är nära nollresultat i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Omsättningen uppgick till 2,4 miljoner kronor (0,6), en ökning med 300 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,6).

Resultatförbättringen är en följd av ökade intäkter från försäljning av solenergiprodukter och  installationer.

"Implementa är i en tillväxtfas där försäljningen ökar och med det antalet installationer. Implementa söker i dagsläget fler montörer för installation av solenergianläggningar i  Skåneregionen. Lokalbehovet är redan idag i behov av förändring då befintliga lokaler endast har begränsad kontors‐ och lagerkapacitet. För att kunna möta det ökande intresset  och  kunna erbjuda kunderna snabb och effektiv service ser jag därför ett behov av utvidgning av verksamheten inom den närmaste halvårsperioden", kommenterar vd Margareta Krook i delårsrapporten.

Implementa Sol, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning2,40,6300,0%
Nettoresultat-0,1-0,6

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Implementa Sol
Kategorier: energy interim ngmexchange renewable solar