2019-08-23 16:09:51

Finwire Smallcap

Multidocker tappar intäkter och ökar förlusten i andra kvartalet

Lasthanteringsbolaget Multidocker redovisar lägre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 15,9 miljoner kronor (47,8), en minskning med 67 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda-resultat blev -4,8 miljoner kronor (-0,9).

Rörelseresultatet blev -6,1 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före och efter skatt var -6,5 miljoner kronor (-3,1). Resultat per aktie hamnade på -0,032 kronor (-0,018).

Bolaget uppfyllde inte sina målsättningar för kvartalet avseende intäkter och resultat.

"Det berodde i huvudsak på att ett antal maskiner inte kunde levereras enligt plan och att flera nyckelförsäljningar försköts. Att inte nå de uppsatta målen var en besvikelse, samtidigt förlorade vi varken leveranserna eller försäljningarna ifråga, utan de försköts in i nästa period. Sammanlagt fördes över 20 miljoner kronor in i nästkommande period. I skrivande stund konstaterar vi att flera av de försenade maskinerna levererades i början av tredje kvartalet och resterande maskiner är i slutskedet av färdigställandet inför leverans inom de närmsta veckorna", kommenterar vd Maria Bogren i delårsrapporten.

Orderboken var vid periodens slut 150 miljoner kronor för maskinförsäljning

"Multidocker har i dag en god orderbok, och efterfrågan på lösningar och effektiva maskiner växer. Vi börjar även se resultat av effektiviseringarna och kostnadsminskningarna i produktionen som startades under året. Leveranstakten förbättras löpande, vilket också bidrar till förbättrad lönsamhet", skriver bolaget om utsikterna i delårsrapporten.

Multidocker, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning15,947,8-66,7%
EBITDA-4,8-0,9
Rörelseresultat-6,1-1,9
Resultat före skatt-6,5-3,1
Nettoresultat-6,5-3,1
Resultat per aktie, kronor-0,032-0,018

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Multidocker
Kategorier: industrials interim ngmexchange