2019-09-10 17:32:35

Finwire Smallcap

H&D Wireless har fått accept på 91,07 procent av aktierna i MVV efter förlängt bud

H&D Wireless har efter en förlängd acceptfristen för sitt bud på teknikkonsultbolaget MVV nu fått in 91,07 procent av aktierna och 91,78 procent av rösterna i bolaget.

Budet lades den 19 juli och den förlängda acceptfristen löpte ut den 10 september.

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: MVV H&D Wireless
Kategorier: industrials ma ngmexchange