2019-09-11 08:43:58

Finwire Smallcap

Eyeonid ingår avsiktsförklaring med stort europeiskt försäkringsbolag

Teknikbolaget Eyeonid har ingått en avsiktsförklaring, så kallat letter of intent, med ett stort europeiskt försäkringsbolag i ett stort europeiskt land. Målsättningen är att ha på plats ett kommersiellt avtal i oktober. Försäkringsbolaget har över 20 miljoner kunder.

I en första fas kommer det att ske en mjuklansering av Eyeonid 360-moduler i utvärderingssyfte. Den andra fasen innebär att det sker en mjuklansering som koncepttest. Då väntas också Eyeonid erhålla intäkter. Den delen sker på lokala språk dessutom.

Beroende på hur mjuklanseringarna går kan bolaget därefter släppa lösningen till samtliga sina kunder. Leveranserna startar nu i det tredje kvartalet och ett slutresultat skall vara klart under det första halvåret nästa år.


newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Eyeonid
Kategorier: ngmexchange tech