2019-10-09 15:42:02

Finwire Smallcap

Exeotechs nya styrelse presenterar sin avsiktsförklaring

ExeoTechs nya styrelse presenterar sin första avsiktsförklaring för Exeotech, vilket styrelsen utlovade den 4 oktober.

"Efter en första genomlysning av bolaget har styrelsen beslutat om att följande aktiviteter ska genomföras. Syftet med alla aktiviteter är återställa bolagets finansiella styrka, marknadens förtroende, skapa intäkter samt återskapa och bygga långsiktiga värden för våra aktieägare", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"Vi kommer allra först verka för att det kommer att finnas en Årsredovisning framme inom fyra till sex veckor."

För att säkerställa bolagets balansräkning kommer det att bedrivas ett mycket aktivt arbete med att göra bolaget skuldfritt. Detta är en förutsättning för att skapa en grundläggande ekonomisk stabilitet och trovärdighet mot marknaden och Bolagets intressenter, skriver bolaget.

"De bolag som ingår kommer att genomlysas snarast för att se om dom har en tillväxtpotential som förväntas samt därigenom möjlighet att bidra med likviditet och som ett långsiktigt portföljbolag. Om de inte håller måttet kan de bli föremål för avyttring."

"De bolag som är intressanta skall förutom att de har en bra tillväxtpotential även kunna skapa likviditet i Exeotech Invest. Detta är en förutsättning för att kunna betala driften utan att göra allt för många emissioner samt att kunna göra framtida förvärv och bygga upp bolagsportföljen."

"Det absolut viktigaste arbetet är att hitta en partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag."

"Exeotech Invest har något som är mycket attraktivt på marknaden, ett stort underskott samt en börsplats. För bolag som har stora vinster samt har behov av extern finansiering genom att verka i en noterad miljö är detta ett mycket attraktivt alternativ."

"Arbetet med att hitta en partner till bolaget är i full gång och vi har stora förhoppningar att vi skall lyckas hitta en sådan. Lyckas vi med detta blir Exeotech Invest ett helt annat bolag med en stabilitet, förutsägbarhet och ekonomisk styrka som kommer att skapa "riktiga" mervärden för aktieägarna."Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Exeotech
Kategorier: consumergoods foods ngmexchange retail