2019-11-08 13:05:35

Finwire Smallcap

Sustainable Energy Solutions vunna upphandling värd 7 miljoner kronor har vunnit laga kraft

Värmepumpsbolaget Sustainable Energy Solutions aviserade den 21 oktober att bolaget
vunnit en upphandling av energisystem hos Uppsalahem gav bolaget ett tilldelningsbeslut. Entreprenadvärdet är i storleksordningen sju miljoner kronor. Tilldelningsbeslutet har nu vunnit laga kraft och avtal har överenskommit. Det framgår av ett pressmedelande.

Projektet omfattar byggandet av ett ledningsnät med köldbärarkulvertar, anslutning av frånluftsaggregat till kölbärarnätet, installation av ny fjärrvärmeundercentral, samt installation av värmepumpar till 252 lägenheter. Vidare skall bolaget funktionstesta systemet, driftsätta och överlämna det till Uppsalahem den 28 februari nästa år.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sustainable Energy Solutions
Kategorier: energy industrials ngmexchange