2019-11-08 14:04:48

Finwire Smallcap

Attana skjuter på delårsrapport till 29 november

Attana skjuter fram sin rapport för det tredje kvartalet till den 29 november, från tidigare 19 november. Orsaken är att bolagets finanschef Andres Ulrikson fått en planerad operation tidigarelagd.

"Operationen är av rutinkaraktär, men då Anders fått möjligheten att få göra operationen tidigare än planerat bedömer styrelsen att det framför allt är bättre för Anders, men i det längre perspektivet också fördelaktigt för bolaget och därmed motiverat att skjuta fram rapportdatumet med 10 dagar", skriver bolaget.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Attana
Kategorier: healthcare ngmexchange