2019-11-15 16:14:20

Finwire Smallcap

Tre nyval föreslås till styrelsen i Quickbit

Aktieägarna i fintechbolaget Quickbit kallas till årsstämma den 18 december i Stockholm.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Bolagets större aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders Lindell samt nyval av Per Hildebrand, Lars Melander och Scott Wilson som styrelseledamöter. Omval föreslås av Sven Hattenhauer som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram på 1,7 miljoner teckningsoptioner. Utspädningen tillsammans med tidigare utestående teckningsoptioner blir högst 25,8 procent av kapitalet och röster.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Quickbit
Kategorier: cryptocurrency fintech ngmexchange tech