2019-12-06 14:26:51

Finwire Smallcap

Cloudrepublic köper bolag och utser ny vd

Teknikbolaget Cloudrepublic köper Gran Research och utser samtidigt Johan Gran till ny vd med tillträde den 1 januari 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Johan Gran har drivit Gran Research de senaste åren där han verkat som vd och expert samt utvecklat egna analysmetoder och verktyg för att analysera företags digitala marknadseffektivitet.

I köpet, som görs som ett förvärv av ett helägt dotterbolag till Gran Research, ingår förutom ovan nämnda metoder och verktyg även strategiska kundengagemang med internationella företag av betydande storlek. Bolaget räknar med reella synergier mellan CloudRepublics befintliga kunder och Johan Grans strategiska kompetens. Han kommer att fortsätta kombinera vd-rollen med sin expertroll.

Gran Research har med Johan Gran som enda anställda omsatt mellan 2,0 och 2,5 miljoner kornor under senare år. Köpeskillingen uppgår till 150 000 aktier i Cloudrepublic, 100 000 optioner med lösenpris på 12 kronor samt 100 000 optioner med lösenpris på 20 kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Cloudrepublic
Kategorier: ma ngmexchange tech