2020-01-13 13:38:13

Finwire Smallcap

Xavitech genomför riktad nyemission på 4,0 miljoner kronor

Pumpbolaget Xavitech har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 2,79 miljoner B-aktier till teckningskursen 1,44 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 18,6 procent jämfört stängningskursen för bolagets B-aktie den 10 januari. Den totala emissionslikviden uppgår till 4,02 miljoner kronor, varav 1,78 miljoner kronor erläggs genom kvittning av fordran på bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tecknarna i den riktade nyemissionen är Empir Group, Bengt Lindström, Ratcoin, Stockholm Health & Economics och Finansicon Management. Bolaget har efter den riktade nyemissionen 14,20 miljoner aktier utestående.

Styrelsen avser att besluta om stor företrädesemissionen under första kvartalet 2020 för att
fortsätta amortera på bolagets förvärvsskuld. Inga beslut är dock fattade. Bolaget återkommer med mer information när sådan finns att lämna.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Xavitech
Kategorier: funding industrials ngmexchange