2020-01-14 11:19:10

Finwire Smallcap

Xavitech kallar till extra stämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i pumpbolaget Xavitech kallas till extra stämma den 13 februari i Stockholm.

Styrelsen föreslås att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 14,20 miljoner aktier och högst 56,78 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet ersätter det emissionsbemyndigande som extra bolagsstämman den 6 december 2019 lämnade styrelsen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Xavitech
Kategorier: industrials ngmexchange