2020-01-14 14:28:52

Finwire Smallcap

Eyeonid gör riktad emission som ersättning till garant

Teknikbolaget Eyeonid genomför en riktad emission till en garant i bolagets tidigare företrädesemission som valt att erhålla sin garantiersättning i form av aktier. Teckningskursen i ersättningsemissionen har fastställts till 1,121 kronor per aktie och betalning sker genom kvittning av fordran.

Totalt rör det sig om 249 777 aktier som emitteras till garanten Tuvedalen Limited, skriver Eyeonid i ett pressmeddelande.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Eyeonid
Kategorier: funding ngmexchange tech