2020-01-17 13:25:29

Finwire Smallcap

Multidocker kallar till extra stämma den 4 februari för att korrigera överskridet emissionsbemyndigande

Aktieägarna i lasthanteringsbolaget Multidocker Cargo Handling handlas till extra bolagsstäma den 4 februari i Norrköping.

Styrelsen förslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 130 miljoner aktier till en teckningskurs om 5 öre per aktie.

Multidocker meddelade den 15 januari att styrelsen oavsiktligt emitterat 130 miljoner aktier utan vederbörligt bemyndigande, vilket nu ska korrigeras med beslut på extra bolagsstämma.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Multidocker
Kategorier: industrials ngmexchange