2020-02-14 08:23:53

Finwire Smallcap

Obducat ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet - återhämtning i halvledarindustrin under 2020

Teknikbolaget Obducat redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Orderingången landade på 12,3 miljoner kronor (24,2), en minskning med 49,2 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 104,5 procent till 9 miljoner kronor (4,4).

Rörelseresultatet blev -9,6 miljoner kronor (-12,1).

Resultatet före skatt var -11,9 miljoner kronor (-12,8).

Resultat per aktie hamnade på 0 kronor (-0,15).

Obducat skriver i rapporten att orderingången under kvartalet var på den högsta nivån för helåret 2019 och att det fortsatt varit hög aktivitet hos kunderna.

"Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som skall leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny "all time high" 2023. Viss fördröjning förväntas infinna sig vad gäller de kinesiska marknadsaktiviteterna till följd av Coronavirus utbrottet.", beskriver bolaget.

Framöver pekar prognoserna i halvledarindustrin mot en återhämtning under 2020 och Obducats mål är att med bakgrund av detta lyckas med en positiv utveckling.

Obducat, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Orderingång12,324,2-49,2%
Nettoomsättning94,4104,5%
Rörelseresultat-9,6-12,1
Resultat före skatt-11,9-12,8
Resultat per aktie, kronor0-0,15

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Obducat
Kategorier: interim ngmexchange tech