2020-02-14 08:57:40

Finwire Smallcap

Sotkamo Silvers resultat tyngs av engångsnedskrivning

Gruvföretaget Sotkamo Silvers resultat tyngs av en engångsnedskrivning. Omsättningen har kommit igång på allvar i och med att företaget gått från att vara ett prospekteringsbolag till ett operativt gruvbolag.

Ebitda-resultat blev 5 miljoner kronor (-10), med en ebitda-marginal på 5,8 procent.

Rörelseresultatet blev -32 miljoner kronor (-32,0). Resultatet före skatt var -50,7 miljoner kronor (-39,9). Resultatet efter skatt blev -50,7 miljoner kronor (-39,9). Resultat per aktie hamnade på -0,38 kronor (-0,32).

En nedskrivning om -27 miljoner kronor gjordes på prospekteringsrättigheterna i Norge och Sverige, vilket belastar resultatet under kvartalet.

Produktionen var cirka 418 000 uns silver, 1 022 uns guld, 337 ton bly och 610 ton zink, i koncentrat. Anrikade ton uppgick till omkring 125 000 och den ingående silverhalten uppgick till 119 g/ton. Företaget nådde sitt anpassade mål.

"Sotkamo Silver har varit ett prospekteringsföretag i många år, men som ett operativt
gruvföretag är vi i början av vår resa. Som förväntat varierar metallinnehållet och mineralfördelningen i malmzonen mycket. Detta påverkar produktionen och de finansiella
resultaten i bolaget. Underjordsbrytningen har lyckats väl och metallutbytet i koncentraten
har till största delen varit på en god nivå trots de fluktuerande ingående metallhalterna och
den pågående optimeringen av processen", skriver vd Paul Johnsson i rapporten.

Styrelsen föreslår att det inte skall utgå någon utdelning.

Sotkamo Silver, MkrQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning860,0
EBITDA5-10
EBITDA-marginal5,8%
Rörelseresultat-32-32,0
Resultat före skatt-50,7-39,9
Nettoresultat-50,7-39,9
Resultat per aktie, kronor-0,38-0,32

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sotkamo Silver
Kategorier: commodities interim ngmexchange precious silver