2020-03-25 09:13:26

Finwire Smallcap

Swedish Stirling kallar till årsstämma den 24 april

Aktieägarna i stirlingmotortillverkaren Swedish Stirling kallas till årsstämma fredagen den 24 april i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Sven Sahle, Andreas Ahlström, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh och David Zaudy samt nyval av Carina Andersson som styrelseledamot. Benedict Morgan och Erik Wigertz har avböjt omval till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås omval av Sven Sahle. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 90 miljoner och högst 360 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 30 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Swedish Stirling
Kategorier: energy industrials ngmexchange