2020-03-25 11:55:33

Finwire Smallcap

Chordate Medicals styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Chordate Medical kallas till årsstämma torsdagen den 23 april i Kista. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Aktieägare som representerar 56,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt och Gunilla Lundmark.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att möjliggöra kommande emissioner, innebärande att analet aktier ska vara lägst 40 miljoner och högst 160 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Chordate Medical
Kategorier: healthcare lifescience medtech ngmexchange