2020-03-26 11:38:48

Finwire Smallcap

Sotkamo Silver förhandlar om sitt obligationslån (R)

(Korrigerar i sista stycket avseende de nya villkoren om deponeringar)

Gruvföretaget Sotkamo Silver har förhandlat om sitt obligationslån på 13,2 miljoner euro.

De nya villkoren innebär att silverbolaget slipper att ha ett års innestående ränta om 1,32 miljoner euro på ett pantsatt konto samt att den tillåtna rörelsekapitalfaciliteten ökar till 2 miljoner euro från 1 miljon euro.

Sotkamo Silver frigörs också från villkoret att avsätta medel till ett pantsatt konto för återbetalning av obligationslånet. Istället skall man deponera 1,35 miljoner euro i kvartalsvisa insättningar från och med 31 mars 2021, totalt 5,4 miljoner euro. Tidigare villkor var att deponera 900 000 euro kvartalsvis från tredje kvartalet 2020 om totalt 1,8 miljoner euro under 2020 och 3,6 miljoner under 2021.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sotkamo Silver
Kategorier: commodities funding ngmexchange precious silver