2020-03-26 16:19:09

Finwire Smallcap

Real Holding har fått accept från 87 procent av preferensaktieägare för utbyte

Fastighetsbolaget Real Holding har fått accept från innehavare av 87 procent av preferensaktieägarna för utbyte till stamaktier. Villkoret om minst 85 procent accept har därmed uppfyllts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utbyteserbjudandet innebär i korthet att preferensaktieägare för varje utbytt preferensaktie erhåller 17 500 nyemitterade B-stamaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Real Holding
Kategorier: corporateactions ngmexchange realestate