2021-01-12 16:41:12

Finwire Smallcap

Xintela har genomfört kvittningsemission på 9,5 miljoner kronor

Biomedicinbolaget Xintela har genomfört en kvittningsemission på 9,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket sker med stöd av bemyndigande från årsstämman. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kvittningsemissionen är på högst 3 538 175 aktier till långivaren Gerhard Dahl, med en teckningskurs om 2,685 kr per aktie. Långivaren har tecknat samtliga aktier i kvittningsemissionen.

Utspädningseffekten blir cirka 4,78 procent av antalet aktier och rösterna i bolaget.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Xintela
biotech funding healthcare lifescience