2021-01-19 08:53:29

Finwire Smallcap

Fundedbyme genomför en riktad nyemission på drygt 5,4 miljoner kronor

Crowdfundingbolaget Fundedbyme har genomfört en riktad nyemission av 5,05 miljoner A-aktier till teckningskursen 1,10 kronor per aktie. Nyemissionen riktas till professionella investerare och större ägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på fördelaktiga villkor stärka bolagets ekonomiska ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Bolaget tillförs genom den riktade nyemissionen 5,44 miljoner kronor efter emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Det är mycket glädjande att professionella investerare och större ägare har förtroende för oss och den strategiska inriktning, med fokus på lönsam tillväxt, som presenterades på vår pressträff i december. Kapitaltillskottet ger en bra grund för det fortsätta arbetet att driva verksamheten mot lönsamhet, säger Fundedbymes vd Anders Sahlgren.

Teckningskursen på 1,10 kronor per aktie motsvarar en rabatt om 20 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de tolv första börsdagarna i december 2020. Bolaget har efter den riktade nyemissionen 20,07 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Fundedbyme
crowdfunding fintech funding ngmexchange tech