2021-05-25 08:43:19

Finwire Smallcap

Lipigon Pharmaceuticals siktar på en breddning av verksamheten - vd

Forskningsbolaget Lipigon Pharmaceuticals har haft en intensiv start som noterat bolag och framöver siktar företaget på en breddning. Det säger vd Stefan K. Nilsson i en intervju med Finwire.

Bolaget är specialiserade på forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen är bred, men inkluderar huvudsakligen särläkemedel för sällsynta lipidsjukdomar där det idag finns vaga behandlingsalternativ. Fokus ligger just nu på att förbereda flaggskeppsprodukten Lipisense för att gå in i människa, en fas I.

“Vi arbetar nu med säkerhetsstudier. Den första skall vara klar i augusti, den andra i november och den tredje i januari nästa år. Planen är att få igång en studie i det andra kvartalet nästa år, men det är alltid vanskligt att sätta ett fast datum då det är många parametrar som ligger lite utanför Lipigons kontroll givet bland annat pandemin”, säger vd Stefan K. Nilsson i intervjun.

Lipisense är en läkemedelskandidat av antisense-typ för behandling av kraftigt förhöjda blodfetter, ett område som det saknas bra behandlingsalternativ för. Just nu pågår alltså toxikolgistudier, vilket innebär att man tittar på hur kandidaten tolereras i djurmodeller. Förhöjda blodfetter är en vanlig välfärdssjukdom och ett stort globalt problem.

“Riskmässigt är det förhållandevis lågt. Teknologirisken är låg. Detta är gjort förr. Det som är risk offtarget, alltså att vår läkemedelskandidat har någon oväntad påverkan. Men som med all läkemedelsutveckling är det såklart riskfyllt. Förutsättningar i det här fallet bedömer vi som goda annars hade vi inte tagit in tekniken i klinisk fas”, säger Stefan K. Nilsson.

I det korta perspektivet arbetar företaget också med att utse en CRO, en uppdragsorganisation för de kliniska prövningarna. Den upphandlingen väntas bli klar i juni.

Lipigon skiljer sig lite åt från andra forskningsbolag. Många noterade bolag driver företaget framåt kring en kandidat och fokuserar på detta. Lipigon har högre ambitioner och projektportföljen som redan innehåller flera kandidater skall med tiden utvidgas. Samtal sker med möjliga partners. Företaget har bland annat ett samarbete med Combigene, där företaget har utlicensierat projektet P2-lipodystrofi. Enligt Lipigon-chefen går det arbetet bra och följer plan.

“Vi kommer att lägga till nya projekt under kommande år. Jag ser framför mig en stark tillväxt, inte bara genom ett projekt utan flera parallella projekt. Inlicensiering är exempelvis en väg att gå. Rent konkret innebär det att vi kan repositionera ett befintligt läkemedelsprojekt. Det som är viktigt är att det skall hänga ihop med vårt sjukdomsområde”, säger Stefan K. Nilsson.

Han menar att många företag som är möjliga partners till Lipigon lagt fina projekt i malpåse, vilket öppnar upp möjligheter för bolag som Lipigon. Nilsson vill inte ge någon prognos om när ett avtal kan presenteras för marknaden.

“Det här är ett ständigt arbete som pågår. Exakt när och vad vi kan presentera kan vi inte gå ut med. Däremot arbetar vi hela tiden med detta”, säger Lipigon-grundaren.
“Vi tänker ta vara på möjligheter som ges”, fortsätter han.

Noteringen ser han också som en fördel i de diskussioner som företaget befinner sig i.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Lipigon Pharmaceuticals
exclusive finwire healthcare lifescience pharmaceuticals