2021-06-08 16:16:38

Finwire Smallcap

JS Security presenterar utvecklingsplan för 2021

Cybersäkerhetsbolaget JS Security presenterar sin roadmap eller utvecklingsplan med milstolpar under resterande del av 2021, enligt ett pressmeddelande.

Allra först tidsmässigt märks POC-nätverket. Det ska vidareutvecklas till ett Alphanet och släppas under namnet Mainnet i slutet av året.

Delta/NET genomgår samtidigt ett namnbyte till Security-as-a-service, vilket är bolagets första B2B-produkt.

"I den här fasen kommer JS Security att modifiera det underliggande API:et och implementera det till Bolagets POC-nätverk. Utöver modifiering av underliggande API samt implementation till POC-nätverket, så kommer bolaget att lansera en uppsättning nya verktyg och funktioner för att göra systemet mer användarvänligt", skriver JS Security.

Parallellt med utvecklingsplanen kommer JS Security att fortsatt aktivt arbeta med produktförsäljning samt bearbeta partnerskap och samarbeten, uppges det.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

JS Security
blockchain cybersecurity tech