2021-12-06 14:29:04

Finwire Smallcap

Intellego ställer in extra stämma den 8 december, kallar till ny extra stämma den 23 december

Teknikbolaget Intellego har av administrativa skäl beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 8 december. Aktieägarna kallas i stället på nytt till extra bolagsstämma den 23 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett incitamentsprogram på 102 000 teckningsoptioner till externa konsulter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Intellego
consumergoods tech