2021-12-06 15:05:09

Finwire Smallcap

Xpecunia startar dotterbolag för att kommersialisera AI beräkningar, investerar 1 miljon kronor

Kryptovalutabolaget Xpecunia startar ett helägt dotterbolag för AI beräkningar. Verksamheten har bedrivits i pilotform inom Xpecunia under 2021 och bolaget bedömer nu att tiden är mogen att initiera en uppskalning och för tydlighetens skull separera projektet till ett eget helägt dotterbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lönsamheten inom detta segment, som är helt skild från Xpecunias ordinarie verksamhet, pekar på en likartad nivå som tidigare uppnåtts inom Xpecunia. Bolaget avser investera en miljon kronor i forskning och teknikutveckling under första kvartalet 2022. AI verksamheten kan nyttja hårdvara och lokaler som redan finns i koncernen. Lönsamhetsprincipen kommer styra användningen fortsatt.

- Vi har från början uttalat att Xpecunia skall fortsätta expandera under lönsamhet med god riskhantering. AI beräkningar har vi haft under uppsikt under en lång tid och nu har marknaden vuxit till en nivå som är kommersiellt intressant och prisbilden har klarnat. Denna satsning stödjer Xpecunia i att ytterligare framtidssäkra verksamheten, kommenterar vd Daniel Moström.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Xpecunia
cryptocurrency energy fx macro ngmexchange tech