2019-10-06 20:12:19

Commissioned Research Feed

Bactiguard: Fortsatt starkt momentum - SEB

Bactiguard är ett medicinteknikbolag som utvecklar och tillverkar infektionshämmande katetrar för urin, luft- och blodvägar.

SEB behåller värderingsintervallet på 45-54 kronor per aktie i en uppdragsanalys daterad den 2 oktober inför delårsrapporten som väntas den 7 november.

Länk till analysen:
https://research.sebgroup.com/pdf/Bactiguard011019b.pdf
https://research.sebgroup.com/pdf/Bactiguard011019b.pdf

Commissioned research feed

Bolag: Bactiguard
Kategorier: analytics commissionedresearch crfseb healthcare lifescience medtech share stocks