2022-01-18 09:14:47

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Asien Stilla havet – chiptillverkaren Mediatek och Sony gynnade avkastningen

AMF Aktiefond Asien Stilla havet gick upp med 2,2 procent under det fjärde kvartalet, vilket var 0,7 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Kvartalet präglades av stor oro för den höga inflationen och av diskussioner kring om den var tillfällig eller inte. I slutet av året flaggade den amerikanska centralbanken, Fed, för tre räntehöjningar under 2022 till följd av det höga inflationstrycket.

”Även i regionen Asien Stilla havet var inflationen hög och vi har sett centralbanker i regionen höja styrräntan under perioden. Bolagen har påverkats av ökade kostnader vad gäller insatsvaror men även för arbetskraft till följd av den starka konjunkturen. Dessutom har störningarna inom leverans- och produktionsledet fortsatt, främst till följd av obalanser inom shipping och brist inom vissa halvledare”, berättar Henrik Oh, en av fondens förvaltare.

Periodens främsta bidragsgivare i fonden var chiptillverkaren Mediatek (+37%), elektronikbolaget Sony (+17%) och fastighetsbolaget Goodman (+28%). De sämsta bidragsgivarna var läkemedelsbolaget Wuxi Biologics (–24%), samt tågoperatörerna East JR och Central JR, (–10% respektive –14%).

Aktiemarknaden i Taiwan gick mycket starkt under perioden och steg med 12 procent. Informationsteknologi steg med 10 procent och var bästa sektor i regionen.

I Japan fanns initialt en stor optimism kring valet av ny premiärminister och börsen steg i hopp om större stimulansprogram. Marknaden vek dock ned senare då förhoppningarna inte infriades.

Hållbarhetsarbetet i fonden fortsätter kontinuerligt och även under kvartalet. Fonden har ett fortsatt starkt hållbarhetsbetyg på fem av fem hållbarhetsglober i Morningstar.

”Framförallt investeringar i förnyelsebar energi i Kina är intressant och här har fonden en större övervikt i bolaget Goldwin som tillverkar turbiner för vindkraft”, säger Henrik Oh.

Fonden avyttrade under kvartalet hela innehavet i det sydkoreanska kemiföretaget LG Chem som planerar en särnotering av divisionen LG Energy Solution (LG E&S), en av världens ledande leverantörer av bilbatterier till elbilar. Befintliga aktieägare tilldelas inga aktier i LG E&S vid noteringen.

”Det här ökar risken för att LG Chem kommer att handlas med stor rabatt mot det underliggande värdet i LG E&S och att investerare säljer LG Chem för att köpa aktier i LG E&S. Vi köpte i stället in oss i Samsung SDI som också är en av världens ledande tillverkare av elbilsbatterier”, berättar Henrik Oh.

I slutet av året uppstod viss ökad oro i samband med nyheten om omikronvarianten av coronaviruset. Henrik Oh tror att ett bolag som tågoperatören East Japan Railway, vars aktie pressats ned till följd av den stora smittspridningen har goda chanser att hämta sig.

”Sannolikt kommer smittotalen att komma ned och samhällen att öppna igen. Värderingen på East Japan Railway är mycket attraktiv och vid en framtida normalisering bör även aktiekursen normaliseras och vi ser en stor potential framöver”, säger han.

Henrik Oh pekar på att marknadsräntorna fortfarande är på historiskt låg nivå, men att den höga inflationen och ränteutvecklingen är de viktigaste faktorerna att hålla ögonen på just nu.

”Tidigare under året trodde många att inflationen var tillfällig, men efter flera månader av hög inflation börjar alltfler bedömare, inklusive Fed, tro att den kommer att hålla i sig. Hur det påverkar räntorna och aktiemarknaden är det vi kommer att fokusera på”, avslutar Henrik Oh.

Fonden har en viss övervikt i Taiwan och en viss undervikt i Kina och Hongkong. Ur ett branschperspektiv har fonden en viss övervikt i informationsteknologi och en viss undervikt i verkstadsbolag. Fonden har framförallt tagit bolagsspecifik risk och det är denna som har betydelse för hur fonden utvecklas.

De största innehaven var vid årsskiftet halvledartillverkaren TSMC med 9,6 procents portföljvikt, Tencent med 5,1 procent och Sony med 4,8 procents portföljvikt.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Asien Stilla havet
mutualfunds