2022-01-18 09:22:58

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Global – ett kvartal med avvaktande inledning och starkt avslut

AMF Aktiefond Global steg med 12,4 procent under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 11,5 procent. Innehaven i USA och i viss mån Europa gav ett positivt bidrag till avkastningen i förhållande till jämförelseindex.

Sammantaget blev fjärde kvartalet väldigt starkt för aktiemarknaderna, både i Sverige och i utlandet. Amerikaindex steg med 11,5 procent i dollar och då dollarn stärktes mot den svenska kronan steg indexet med cirka 15 procent i svenska kronor. Europaindex steg cirka 8 procent.

”Kvartalet inleddes avvaktande inför företagens rapporter för tredje kvartalet, då marknaden var nervös för att företagen skulle komma med svaga rapporter. Bristen på insatsvaror höll i sig och inflationen bidrog till ökad osäkerhet. Men bolagens rapporter och guidning överträffade förväntningarna”, berättar Björn Lind, en av fondens förvaltare.

Marknaderna i Asien och tillväxtmarknaderna hade det tuffare. Oron för den kinesiska fastighetssektorn och en avtagande kinesisk tillväxt hämmade utvecklingen, liksom den fortsatta smittspridningen. Det höga oljepriset slog också mot en del länder.

Inflationen var i fokus under kvartalet, liksom centralbankernas agerande. I december höjde Bank of England styrräntan för första gången på länge. Den amerikanska centralbanken gav signaler om en stramare penningpolitik där räntehöjningar kan bli aktuella under 2022.

”Många bedömare har ändrat hållning och tror nu att inflationen blir högre och mer långvarig än man tidigare räknat med, vilket kan leda till högre räntor. Till en början brukar räntehöjningar inte bryta en uppgång, men längre fram i cykeln kan det dämpa börskurserna”, säger Björn Lind.

Efter rapporter från Sydafrika om den nya virusvarianten omikron, i månadsskiftet november-december, syntes stora kurssvängningar och oro. Men Björn Lind menar att samhället nu har bättre beredskap för att hantera nya coronavirus.

”Vi har en generellt högre vaccinationsgrad och sjukdomsförloppet med omikron framstår som mindre allvarligt än tidigare varianter. Sammantaget gör det att tröskeln för större nedstängningar är högre och konsekvenserna för ekonomierna borde inte bli så allvarliga”.

Utvecklingen sektorer emellan var relativt jämn. Konsumentvaror tillhörde kvartalets vinnare och innehavet i Procter & Gamble gynnade fonden, liksom Microsoft och Lowe’s, en amerikansk detaljhandelskedja specialiserad på byggprodukter och inredning. Sämre gick det för bland annat Hong Kong Exchange & Clearing som påverkades av utvecklingen i Kina.

Björn Lind ser framför sig en inledning av 2022 med hyggliga bolagsrapporter och en relativt stark konjunktur. Men längre in på året tror han att det finns en risk för ökad motvind, då inflation och räntehöjningar kan sätta press på företagens marginaler.

Fondens största innehav var vid årsskiftet Microsoft, Alphabet (Google) och Procter & Gamble. På fjärde plats kommer Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway – ett nygammalt innehav som Björn Lind tror har goda utsikter i ett lite tuffare klimat. Bolaget har en koncentrerad portfölj av börsnoterade aktier, däribland en mycket stor position i Apple.

”Aktien har släpat efter lite vilket avspeglar sig i en låg värdering. Den rörelsedrivande delen, med bolag inom energi, handel och tillverkning, har gått väldigt bra tack vare återhämtningen i USA. Företaget har också en väldigt stark balansräkning och har påbörjat stora återköp av aktier”, avslutar Björn Lind.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Global
fundglobal mutualfunds