2022-01-18 09:29:56

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Småbolag – ett blandat kvartal avslutade det starka börsåret 2021

AMF Aktiefond Småbolag gick under fjärde kvartalet upp med 17,5 procent medan fondens jämförelseindex Carnegie Småbolagsindex (CSX) ökade med 13,3 procent. Under helåret 2021 gick fonden upp med 48,7 procent medan CSX ökade med 37,1 procent. Fonden hade stora inflöden under året som dämpades i december.

År 2021 som helhet blev ett blandat år där många bolag såg en mycket bra kursutveckling, men där stora negativa kursreaktioner noterades för bolag vid sämre utfall, och den trenden kunde noteras även under det fjärde kvartalet.

”Det var främst de snabbväxande techföretagen som straffades hårt trots en i många fall god affärsidé och goda framtidsutsikter”, berättar Angelica Hanson, en av fondens förvaltare.

Logistikstörningarnas effekter medförde fortsatta ränte- och inflationsdiskussioner. I slutet av november upptäcktes den nya virusvarianten omikron och kurserna sjönk med närmare sju procent. Börsen repade sig dock i december då det konstaterades att sjukdomsförloppet med omikron framstod som lindrigare. Nya nedstängningar infördes, vilket påverkade så kallade ”öppningsbolag” negativt.

”Vi har också sett problem med stigande lönekostnader vilket har drabbat personalintensiva företag, medan tech- och mjukvarubolagen har klarat detta bättre”, säger Angelica Hanson.

Innehaven i Hexatronic, NCAB och Concentric gynnade fondens avkastning under kvartalet. De negativa bidragen kom från Storytel och avsaknaden av aktier i SBB och Vitrolife, som hade en stark utveckling.

Under kvartalet har vissa bolag vuxit ur småbolagskategorin och fonden minskade innehaven i Nibe och Sagax, samt avyttrade hela innehavet i Stillfront.

Angelica Hanson tycker att det är glädjande att notera att bolagen har ökat sitt fokus på hållbarhetsrapporteringen inför den nya och kommande EU-lagstiftningen inom området.

”Känslan är att analytikerna ställer lika höga krav på den här typen av information som investerare, vilket hjälper oss vid bolagsval och uppföljning vid förvaltningen”.

Fondens största övervikter i förhållande till index är Hexatronic, Swedencare och NCAB medan Vitrolife, Addtech och Storskogen underviktats. Fondens största innehav är Medicover, Hexatronic och Addlife.

Fondens förvaltare har generellt varit selektiva vid deltagandet i börsintroduktioner. De flesta man deltagit i hade en positiv utveckling medan man lyckades undvika de värsta sänkena.

Bland fondens nya innehav nämner Angelica Hanson Byggfakta och Boliden, liksom läkemedelsbolaget Sedana Medical som i december erhöll ett så kallat IND-godkännande (Investigational New Drug) från det amerikanska läkemedelsverket för läkemedlet Sedaconda.

”Företaget kan nu påbörja kliniska fas III-studier för sina Sedaconda-produkter – ett lugnande läkemedel för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Patientrekryteringen inleds under våren 2022 och målet är att få ett USA-godkännande under 2024”, berättar Angelica Hanson.

Ett bolag som Angelica Hanson säger har överraskat positivt under kvartalet är Axfood. Bolaget slutförde förvärvet av Bergendahls Food och ingick även ett partnerskap med Citygross som ger ökade volymer i grossistledet där Axfood redan äger Dagab.

”I december integrerades också innehavet i Mat.se med Mathem vilket ger fler synergier, inte minst för Dagab. Det möjliggör en bättre lönsamhet inom e-handel och matleveranser med en inhemsk online-marknadsandel på cirka 20 procent. Det medför en del investeringar på kort sikt, men bedöms vara helt rätt strategiskt och bolaget höjer målet för rörelsemarginalen till 4,5 procent på sikt, samtidigt som det uppgraderar sina hållbarhetsmål”, säger Angelica Hanson.

Inför det nya året tror fondens förvaltare att vi får en volatil börs med en positiv underton. Fokus ligger på bolag med en stark balansräkning och starka kassaflöden som kan klara ett tufft marknadsklimat.

”Vår bedömning är att även 2022 blir ett hyggligt börsår där industribolag ser extra intressanta ut, då de tidigare leveransproblemen verkar lätta. Ett innehav som gick starkt i december var Trelleborg där däckdivisionen är i fokus efter ett bud”, avslutar Angelica Hanson.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Småbolag
fundsmallcap mutualfunds