2022-01-18 09:35:13

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – chiptillverkare och halvledarbolag gick starkt under Q4

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader gick upp med 2,3 procent under det fjärde kvartalet, vilket var 0,8 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Kvartalet präglades av stor oro för den höga inflationen och av diskussioner kring om den var tillfällig eller inte. I slutet av året flaggade den amerikanska centralbanken, Fed, för tre räntehöjningar under 2022 till följd av det höga inflationstrycket. I slutet av året uppstod även viss ökad oro i samband med nyheten om omikronvarianten av coronaviruset.

”Även i tillväxtmarknaderna var inflationen hög och vi har sett centralbanker i regionen höja styrräntan under perioden. Bolagen har påverkats av ökade kostnader vad gäller insatsvaror men även för arbetskraft till följd av den starka konjunkturen. Dessutom har störningarna inom leverans- och produktionsledet fortsatt, främst till följd av obalanser inom shipping och brist inom vissa halvledare”, berättar Henrik Oh, en av fondens förvaltare.

De främsta bidragsgivarna i fonden var chiptillverkaren Mediatek (+37%), halvledarbolaget SK Hynix (+32%) och finansbolaget Chailease (+12%). Bland de sämre bidragsgivarna återfanns läkemedelsbolaget Wuxi Biologics (–24%), e-handelsbolaget Alibaba (–17%) och Tongcheng Travel Holdings (–21%).

Bland fondens större marknader gick aktiemarknaden i Taiwan mycket starkt och steg med 12 procent under perioden. Informationsteknologi steg med 11 procent och var bästa sektor i regionen.

Hållbarhetsarbetet i fonden fortsätter kontinuerligt och även under kvartalet. Fonden har fortsatt starkt hållbarhetsbetyg på fem av fem hållbarhetsglober i Morningstar.

”Framförallt investeringar i förnyelsebar energi i Kina är intressant och här har fonden bland en större övervikt i bolaget Goldwin som tillverkar turbiner för vindkraft”, säger Henrik Oh.

Under kvartalet sålde fonden stor del av innehavet i det sydkoreanska kemiföretaget LG Chem som planerar en särnotering av divisionen LG Energy Solution (LG E&S), en av världens ledande leverantörer av bilbatterier till elbilar. Befintliga aktieägare tilldelas inga aktier i LG E&S vid noteringen.

”Det här ökar risken för att LG Chem kommer att handlas med stor rabatt mot det underliggande värdet i LG E&S och att investerare säljer LG Chem för att köpa aktier i LG E&S. Vi köpte i stället in oss i Samsung SDI som också är en av världens ledande tillverkare av elbilsbatterier”, berättar Henrik Oh.

Ett bolag som Henrik Oh bedömer har fortsatt goda utsikter är det indiska konglomeratet Reliance Industries, som genomgår en transformation. Han tycker särskilt att affärsområdena inom telekom, detaljhandel och satsningarna inom förnybar energi ser intressanta ut.

Henrik Oh pekar på att marknadsräntorna fortfarande är på historiskt låg nivå, men att den höga inflationen och ränteutvecklingen är de viktigaste faktorerna att hålla ögonen på just nu.

”Tidigare under året trodde många att inflationen var tillfällig, men efter flera månader av hög inflation börjar alltfler bedömare, inklusive Fed, tro att den kommer att hålla i sig. Hur det påverkar räntorna och aktiemarknaden är det vi kommer att fokusera på”, avslutar Henrik Oh.

Fonden har en viss övervikt i Sydkorea och en viss undervikt i Kina och Hongkong. Ur ett branschperspektiv har fonden en viss övervikt i informationsteknologi och en undervikt i basindustri. Fonden har framförallt tagit bolagsspecifik risk och det är denna som har betydelse för hur fonden utvecklas.

De största innehaven var halvledartillverkaren TSMC med 9,5 procents portföljvikt, Tencent med 7,9 procent och Alibaba med 5,9 procents portföljvikt.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader
fundem mutualfunds