2022-01-18 09:36:52

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Världen – Svenska innehav och småbolag bidrog positivt

AMF Aktiefond Världen steg med 12,8 procent under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 12,0 procent. Fonden har en stor exponering mot svenska aktier, cirka 60 procent vid årets slut. De svenska innehaven, men även de amerikanska bidrog positivt till avkastningen i förhållande till jämförelseindex.

Sammantaget blev fjärde kvartalet väldigt starkt för aktiemarknaderna. Nordamerika-index steg med ca 15 procent i SEK och Europaindex med cirka 9 procent. Stockholmsbörsen steg med 12,4 procent där småbolagen utvecklades starkare än de stora bolagen.

”Kvartalet inleddes avvaktande då marknaden var nervös inför det tredje kvartalets rapporter. Bristen på insatsvaror höll i sig och inflationen bidrog till ökad osäkerhet. Men bolagens rapporter och guidning överträffade förväntningarna”, berättar Björn Lind, en av fondens förvaltare.

Marknaderna i Asien och tillväxtmarknaderna hade det tuffare. Oron för den kinesiska fastighetssektorn och en avtagande kinesisk tillväxt hämmade utvecklingen, liksom den fortsatta smittspridningen. Det höga oljepriset slog också mot en del länder.

Inflationen var i fokus, liksom centralbankernas agerande. I december höjde Bank of England styrräntan för första gången på länge. Den amerikanska centralbanken gav signaler om en stramare penningpolitik där räntehöjningar kan bli aktuella under 2022. I Sverige har Riksbanken nu sagt att en räntehöjning kan bli aktuell under senare delen av 2024.

”Många bedömare har ändrat hållning och tror nu att inflationen blir högre och mer långvarig än man tidigare räknat med, vilket kan leda till högre räntor. Till en början brukar räntehöjningar inte bryta en uppgång, men längre fram i cykeln kan det dämpa börskurserna”, säger Björn Lind.

Efter rapporter om den nya virusvarianten omikron syntes stora kurssvängningar. Men Björn Lind menar att samhället nu har bättre beredskap för att hantera nya coronavirus och att tröskeln för större nedstängningar därför är högre.

Utvecklingen sektorer emellan var relativt jämn. I fondens utlandsdel tillhörde konsumentvaror kvartalets vinnare och innehavet i Procter & Gamble gynnade fonden, liksom Microsoft och Lowe’s, en amerikansk detaljhandelskedja specialiserad på byggprodukter och inredning. Sämre gick det för Hong Kong Exchange & Clearing som påverkades av utvecklingen i Kina.

I Sverigedelen bidrog Investor och Latour positivt till den relativa avkastningen. Fonden har även ökat andelen småbolag, vilket gav ett positivt resultat. Ett exempel är det relativt nya innehavet i vårdbolaget Medicover, som har gjort flera förvärv och har en stark balansräkning som möjliggör ytterligare tillväxt. Innehaven i Sinch och SEB bidrog negativt, liksom AstraZeneca, vars rapport för tredje kvartalet blev en besvikelse.

I fondens Sverigedel gjordes nettoköp i bland annat Volvo, Storskogen och H&M. Större nettoförsäljningar gjordes i Zalando och ABB. Fonden gjorde även en större investering i life science-företaget Addlife – ett nytt innehav som bedöms ha fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

Björn Lind ser framför sig en inledning av 2022 med hyggliga bolagsrapporter och en relativt stark konjunktur. Men längre in på året tror han att det finns en risk för ökad motvind, då inflation och räntehöjningar kan sätta press på företagens marginaler.

Ett nygammalt innehav är Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, som Björn Lind tror har goda utsikter i ett lite tuffare klimat. Bolaget har en koncentrerad portfölj av börsnoterade aktier, däribland en mycket stor position i Apple.

”Aktien har släpat efter lite vilket avspeglar sig i en låg värdering. Den rörelsedrivande delen har gått väldigt bra tack vare återhämtningen i USA. Företaget har också en väldigt stark balansräkning och har påbörjat stora återköp av aktier”, säger Björn Lind.

Vid årsskiftet var fondens Sverigedel överviktad i investmentbolag och hälsovård, och underviktad i verkstad och operatörer. Utlandsdelen hade en övervikt i informationsteknologi med betydande innehav i bland annat Microsoft och Alphabet (Google), samt i kommunikationstjänster. Inom hälsovård var fonden underviktad.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Världen
fundglobal mutualfunds