2023-01-16 10:57:09

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Asien Stilla havet – Återöppning gav stöd till den kinesiska aktiemarknaden

AMF Aktiefond Asien Stilla havet gick upp med 6,2 procent under årets fjärde kvartal, vilket var 1,2 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.

Periodens främsta bidragsgivare var det kinesiska teknologibolaget Tencent (+18%) och finansbolagen AIA (+25%) och Sumitomo Mitsui Financial Group (+36%). Sämsta bidragsgivare var innehaven i Suntory Beverage & Food (–9%), det indiska konglomeratet Reliance Industries (–1%) och det kinesiska vindturbinsbolaget Goldwin (–25%).

Marknaderna i Hong Kong och i Kina gick starkt under perioden medan Indien gick svagt. Det här var en omvänd utveckling jämfört med det tredje kvartalet då indiska aktier gick mycket starkt och kinesiska aktier gick mycket svagt.

”Den främsta anledningen till att Hong Kong/Kina hade medvind under kvartalet är att Kina övergav sin nolltolerans mot Covid och att marknaden ser framför sig ett ’China re-opening’-scenario”, säger fondens förvaltare Henrik Oh.

Finanssektorn utvecklades bäst under perioden medan dagligvaror hade den svagaste utvecklingen. Under kvartalet överraskade den japanska centralbanken genom att ändra sin kontroll av räntekurvan till att nu låta 10-årsräntan få variera mellan +/– 50 baspunkter från tidigare +/– 25 baspunkter.

”Förändringen ledde till att de japanska långräntorna rörde sig uppåt och de japanska finansaktierna som Sumitomo Mitsui Financial Group och Dai Ichi Life gick upp med 36 respektive 35 procent under kvartalet”, säger Henrik Oh.

Vad gäller utsikterna ser Henrik Oh kriget i Ukraina, inflationsutvecklingen och hur marknaden prisar in kommande räntehöjningar från FED som de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till just nu. Även den ansträngda relationen mellan USA och Kina är av stor betydelse.

”Troligen fortsätter räntehöjningarna under första kvartalet 2023 och även marknadsräntorna rör sig sannolikt uppåt, men de stora höjningarna har nog redan skett. Den globala inflationen är fortsatt hög men takten fortsätter att mattas av. De senaste två månaderna har till exempel inflationen i USA kommit in lägre än väntat och det har lett till att marknadsräntorna rört sig mer sidledes”, säger förvaltaren.

Att Kina har övergivit sin nolltolerans mot Covid och att den kinesiska ekonomin bör kunna normaliseras, även om det inte är en rak väg, är också ett område Henrik Oh kommer att fokusera på. En aktie som bör gynnas av detta framöver är Alibaba, ett av fondens största innehav.

”Alibaba har en ledande position inom kinesisk e-handel och är även Kinas ledande bolag inom molntjänster. Bolaget bedöms vara attraktivt värderat och aktien har en bra potential framöver”, säger förvaltaren.

I slutet av kvartalet hade fonden en större övervikt i Taiwan och en större undervikt i Sydkorea. Det här beror uteslutande på en större övervikt i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC och en större undervikt i koreanska Samsung Electronics. Andra större övervikter är Alibaba, det kinesiska teknologibolaget Tencent, tågoperatören East Japan Railway och det taiwanesiska finansbolaget Chailease.

De största innehaven var vid årets slut TSMC med 7,5 procents portföljvikt, Tencent med 5,2 procent, Alibaba med 4,4 procent, AIA med 3,1 procent och Reliance Industries med 2,5 procent.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Asien Stilla havet
mutualfunds