2023-01-16 11:10:32

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Europa – Fondens aktiva positioner gick starkt under kvartalet

Aktiefond Europa steg med 13,6 procent under det fjärde kvartalet medan jämförelseindex steg med 12,1 procent. Efter att ha noterat årslägsta i slutet av september slutade perioden på plus.

”Marknaden tyckte sig se tecken på att inflationen i USA mattades av och hoppades att centralbanken skulle börja gå försiktigare fram med sina räntehöjningar. Uppgången var även en effekt av att kurserna gått ner kraftigt och det fanns tecken på att marknaden var lite översåld. Den positiva utvecklingen kom dock av sig efter nya uttalanden från Fed och ECB i december om att inflationsbekämpningen har högsta prioritet”, säger Europafondens förvaltare Rickard Alte.

Branschmässigt klarade sig finanssektorn och framför allt bankerna bra under kvartalet, men även teknologisektorn, energi och industri gick bra. Sämre gick det för den räntekänsliga telekomsektorn och dagligvaror. Den tyska aktiemarknaden var en av de starkaste liksom den italienska, efter att tidigare ha utvecklats mycket svagt. Schweiz och Storbritannien tillhörde kvartalets sämsta börser.

Fonden klarade sig relativt bra under kvartalet med positivt avkastningsbidrag från den största övervikten AstraZeneca, samt från andra aktiva positioner såsom ING, Allianz, det franska byggmaterielbolaget Saint Gobain, Total Energies, Richemont och Prudential. Negativa bidrag kom från läkemedelsbolaget Roche och LVMH.

Förvaltningen gjorde inga större strukturella förändringar, men förhoppningar om att den kinesiska marknaden fortsätter att öppna upp har fått fondens förvaltare att fylla på med aktier i bolag med tydlig asienexponering. Ett exempel är det engelska försäkringsbolaget Prudential, som har Kina och Hongkong som två av sina viktigaste marknader. Fonden investerade även i lyxkonglomeraten Richemont och LVMH som båda har stor exponering mot Kina.

”Värderingarna i lyxsektorn kom under året ned och vi förväntar oss att aktierna kan få en bra skjuts i takt med att Kina öppnar upp. Även om LVMH kostade oss lite under kvartalet, gick Richemont så starkt att sektorn sammantaget gav ett positivt bidrag”, säger Rickard Alte.

En annan ny aktiv position är belysningsföretaget Signify som är ledande i Europa bland annat inom tillverkning av LED-lampor, både till konsumenter och industri. Rickard Alte anser att bolaget bör gynnas både av att Kina öppnar och av stigande elpriser.

”Att byta lampor är en relativt enkel åtgärd för att spara energi, så även om penetrationsgraden när det gäller LED-lampor är relativt hög bör det finnas potential för fortsatt tillväxt. Signify har även produktion i Kina och verksamheten har varit drabbad under nedstängningarna”, säger Rickard Alte.

Inför det nya året konstaterar Rickard Alte att osäkerheten är fortsatt stor. Risken för recession i Europa har blivit påtaglig men marknaden förväntar sig en relativt mild nedgång. Förvaltaren bedömer ändå att volatiliteten på aktiemarknaderna kommer att hålla i sig ett tag framöver.

”Konsumenterna har fått mindre att röra sig med och det finns en risk att inflationen skapar ett tryck uppåt i lönerna som företagen måste hantera. Den förväntade vinsttillväxten 2023 är negativ och sannolikheten för nedrevideringar av vinsterna har ökat,” avslutar Rickard Alte.

Mot bakgrund av förväntansbilden bibehåller fonden en defensiv karaktär med innehav som är koncentrerade kring 15-20 aktiva positioner över olika sektorer. Fokus ligger på bolag med en stark balansräkning, som bedöms vara undervärderade och ha en god förväntad vinsttillväxt.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Europa
fundeu mutualfunds