2023-01-16 11:47:07

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Småbolag – Marknaden inställd på fortsatt volatilitet, men det värsta ligger bakom oss

Aktiefond Småbolag gick under det fjärde kvartalet upp med 12,5 procent medan fondens jämförelseindex Carnegie Småbolagsindex (CSX) steg med 11,9 procent.

Den ryska attacken på Ukraina i februari fick stor negativ påverkan på den globala ekonomin under 2022. Småbolagsfonden hade en mycket svag utveckling, där påverkan av kriget, inflationen, höga elpriser och leveransproblem underskattades. Totalt backade fonden med 37,6 procent under året medan CSX slutade på minus 31,4 procent. De större bolagen klarade sig förhållandevis bättre i turbulensen och indexet SIXPRX (hela Stockholmsbörsen) backade med 22,8 procent.

Andra halvåret fortsatte volatilt för att slutligen vända ned i december drivet av räntehöjningar. Börsen avslutade ändå året 16 procent högre än årslägsta i oktober.

Samtidigt är både företag och investerare inställda på motvind även under 2023 och många välskötta mindre bolag har sett kurserna minska med 40–60 procent, påpekar fondens förvaltare, Angelica Hanson.

”Småföretagarbeteendet liknar konsumenternas till stor del och det finns en oro för hur kundernas investeringsvilja påverkas av ränteläget. En annan risk är fortsatta störningar i Kinas ekonomi”, säger hon.

Innehaven i Sinch, Byggfakta och Hexatronic gynnade Småbolagsfondens avkastning under kvartalet. De negativa bidragen kom från Ctek, Swedencare och Cint.

Fondens största övervikter i förhållande till index är Hexatronic, NCAB och Addnode medan Vitrolife, Tele2 och Saab har underviktats. Ett nytt innehav under kvartalet är industrikoncernen Lifco och fonden ökade innehaven något i Balder och Sagax. Efter en god kursutveckling minskade Angelica Hanson positionen något i Hexatronic och Nibe, samt sålde lite av innehavet i Cint. Fondens största innehav är Hexatronic, Trelleborg och Axfood.

Ett portföljbolag Angelica Hanson tycker har god kurspotential är maskinskyddstillverkaren Troax. Bolaget gynnas av trender som industriautomation, ökad säkerhet och mer lokal sourcing både i USA och Europa.

”Med stigande bruttomarginaler, priskompensation samt en återhämtning inom främst automatiserade varulager, bör retoriken från bolaget bli betydligt mer positiv under våren. Förutsatt att marknaden då är mer villig att prisa in historiska tillväxt- och lönsamhetsnivåer som resulterar i fallande multiplar bör intresset öka. Med mer vind i segel, en stark balansräkning och kassaflöden är Troax redo för förvärv,” säger Angelica Hanson.

Världsekonomin förväntas gå in i en lågkonjunktur under 2023 med geopolitisk oro och tunnare plånböcker för konsumtion. Blir det ingen djupare nedgång kan en återhämtning ske framåt slutet av året, vilket marknaden diskonterar något tidigare, påpekar Angelica Hanson.

”Inflationstrycket borde lätta med minskad efterfrågan och riskviljan ökar i takt med fallande räntor. Trots allt kommer makrostatistiken gradvis att bekräfta att vi har det värsta bakom oss med tanke på att 2022 var det svagaste börsåret sedan finanskrisen 2008. Första halvåret 2023 blir fortsatt utmanande med en hel del orosmoln, men välpositionerade bolag väntas gå stärkta ur krisen”, avslutar Angelica Hanson.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Småbolag
fundsmallcap mutualfunds