2023-01-16 12:01:50

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – Kinesiska och koreanska innehav gick starkt under årets sista kvartal

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader gick upp med 4,1 procent under årets fjärde kvartal vilket var 2,2 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.

Periodens bästa bidragsgivare var det kinesiska teknologibolaget Tencent (+18%), e-handelsbolaget Alibaba (+4,5%) och Samsung Electronics (+11,7%). De sämsta bidragsgivarna var indiska konglomeratet Reliance Industries (–1%), Banco Bradesco (–26%) och Infosys (–0,4%).

”Under kvartalet gick flera kinesiska aktier starkt baserat på att Kina övergivit sin strategi med nolltolerans mot Covid och infört nya åtgärder för att stimulera fastighetssektorn som varit drabbad av problem under året. Marknaden ser framför sig ett ’China reopening’-scenario”, säger fondens förvaltare Henrik Oh.

Av fondens större marknader utvecklades Sydkorea starkt med en uppgång på 10 procent medan Indien backade med 3 procent under perioden. Flera av fondens koreanska innehav gick starkt, till exempel LG Chem (+19%), KB Financial Group (+18%) och Samsung SDI (+15%).

Verkstadsbolagen hade en stark utveckling under perioden med en uppgång på 7 procent medan samhällsnyttigheter hade den svagaste utvecklingen med en nedgång på 2 procent.

Vad gäller utsikterna ser Henrik Oh kriget i Ukraina, inflationsutvecklingen och hur marknaden prisar in kommande räntehöjningar från FED som de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till just nu. Även den ansträngda relationen mellan USA och Kina är av stor betydelse.

”Troligen fortsätter räntehöjningarna under första kvartalet 2023 och även marknadsräntorna rör sig sannolikt uppåt, men de stora höjningarna har nog redan skett. Den globala inflationen är fortsatt hög men takten fortsätter att mattas av. De senaste två månaderna har till exempel inflationen i USA kommit in lägre än väntat och detta har lett till att marknadsräntorna rört sig mer sidledes”, säger förvaltaren.

Att Kina har övergivit sin nolltolerans mot Covid och att den kinesiska ekonomin bör kunna normaliseras, även om det inte är en rak väg, är också ett område Henrik Oh kommer att fokusera på. En aktie som bör gynnas av detta framöver är Alibaba, ett av fondens största innehav.

”Alibaba har en ledande position inom kinesisk e-handel och är även Kinas ledande bolag inom molntjänster. Bolaget bedöms vara attraktivt värderat och aktien har en bra potential framöver”, säger förvaltaren.

I slutet av kvartalet hade fonden en större övervikt i Taiwan och en större undervikt i Sydkorea. Det här beror uteslutande på en större övervikt i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC och en större undervikt i koreanska Samsung Electronics. Andra större övervikter är Alibaba, det kinesiska teknologibolaget Tencent, Reliance Industries och det taiwanesiska finansbolaget Chailease.

De största innehaven vid slutet av kvartalet var det taiwanesiska teknologibolaget TSMC med 8,7 procents portföljvikt, det kinesiska teknologibolaget Tencent med 8,1 procent, Alibaba med 6,5 procent, Reliance Industries med 4,1 procent och Meituan med 3,0 procents portföljvikt.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader
fundem mutualfunds