2023-01-16 12:13:08

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Världen – Marknaden repade mod under årets sista kvartal

Aktiefond Världen avkastade 6,6 procent under fjärde kvartalet, vilket var sämre än jämförelseindex som steg med 7,6 procent. Inflation och räntehöjningar stod i fokus även under årets sista kvartal, men efter att ha nått årslägsta i september återhämtade sig börserna något.

”Kurserna var väldigt nedtryckta i början av kvartalet och signaler från USA om att inflationen mattades av i kombination med relativt hyggliga rapporter fick marknaden att repa nytt mod. Men efter nya hökaktiga uttalanden ifrån ECB och Fed i december backade kurserna återigen”, säger fondens förvaltare Björn Lind.

I fondens utlandsdel gick konjunkturkänsliga sektorer som industri, energi, råvaror och finans bra under kvartalet. Sämre gick det för teknologibolag, fastigheter, sällanköpsvaror och kommunikationstjänster. Google och Microsoft, två av fondens övervikter, presenterade rapporter som inte levde upp till förväntningarna och även flera av fondens övriga negativa bidragsgivare var teknologirelaterade, såsom cybersäkerhetsbolaget Palo Alto Networks, minnestillverkaren Hynix, Samsung och e-handelsföretaget Shopify.

Bland de positiva bidragsgivarna fanns Hong Kong Exchange, det franska oljebolaget Total, investmentbolaget Berkshire Hathaway och Emerson Electric.

På Stockholmsbörsen gick verkstads- och finansbolagen bäst. Teleoperatörer och energi var kvartalets sämsta sektorer. Innehaven i Avanza, Volvo och teknikbolaget Sinch bidrog positivt till fondens relativa avkastning, medan Billerud, SCA och Intrum gav negativa bidrag.

I fondens Sverigedel ökades positionerna i Balder och SCA sedan aktierna kommit ned i pris. Innehavet i AstraZeneca utökades också då värderingen bedöms som fortsatt attraktiv och bolaget har en robust pipeline som kommer att kunna driva långsiktig tillväxt. De största nettoförsäljningarna gjordes i Investor, Alfa Laval och Hexagon. Innehavet i Investor minskades då aktien inte får utgöra mer än 10 procent av fondförmögenheten.

Ett av portföljens innehav, underhållningsbolaget Walt Disney, noterade ett riktigt svagt börsår. Streamingverksamheten har haft stora lönsamhetsproblem och kabel-TV-verksamheten har strukturella utmaningar. I november stod det klart att bolagets tidigare vd Bob Iger skulle ersätta vd:n Bob Chapek med omedelbar verkan.

”Bob Iger är välrenommerad och kommer nu att sjösätta ett program för att skära kostnader och förbättra vinsttillväxten, något som borde gynna aktiekursen. Omstruktureringar följs dock alltid av en risk, så jag är försiktigt positiv tills vidare. En annan risk är att en svagare konjunktur påverkar parkverksamheten, som hittills har rullat på relativt bra”, säger Björn Lind.

I Sverige var en av årets och sista kvartalets vinnare fiberteknikbolaget Hexatronic, som Världenfonden investerat i. Bolaget tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och trådlösa system inom mobiltäckning och växer snabbare än marknaden i både USA och Storbritannien.

”Tillväxten ser ut att hålla i sig de närmaste två–tre åren och med tre positiva vinstvarningar i ryggen tror jag att aktien trots kursutvecklingen har förutsättningar att fortsätta utvecklas väl. I takt med att USA-marknaden växer för gruppen och prishöjningarna har kommit ikapp kostnadsökningarna, väntas marginalen fortsätta stiga”, säger Tomas Risbecker, som ansvarar för de svenska innehaven.

Inför 2023 tycker Björn Lind att det mesta talar för att den stramare penningpolitiken får en dämpande inverkan på tillväxten och att företagens vinstutsikter mattas av. Då värderingarna steg något i slutet av 2022 har han måttliga förväntningar på börsutvecklingen.

”Inflationstakten lär dock mattas av successivt vilket är positivt för räntor och börsen. Och en återöppning i Kina efter landets strikta covid-politik kan ge stöd åt den globala konjunkturen och vinstutvecklingen”, säger han.

Fondens utlandsdel hade vid årsskiftet en förhållandevis stor exponering mot Europa och USA. Fonden hade en försiktig undervikt i tillväxtmarknader.

”Övervikten i Europa förklaras av bolagsval. Vi har helt enkelt haft lättare under kvartalet att hitta europeiska bolag, med stabila affärsmodeller och balansräkningar, som känts prisvärda. I takt med att de kinesiska och japanska samhällena öppnar upp efter covid ser jag framför mig att vi finner fler intressanta bolag även där”, säger Björn Lind.

Ur ett branschperspektiv är fonden balanserad med ökad tyngdpunkt i bolag som bedöms ha goda utsikter i en fortsatt osäker miljö, såsom Microsoft, Berkshire Hathaway, Astra Zeneca och East Japan Railway. Fondens Sverigedel var vid årsskiftet överviktad i informationsteknologi, finans och hälsovård, och underviktad i teleoperatörer och dagligvaror. De största innehaven var Investor, Volvo, SEB, Atlas Copco och Epiroc.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Världen
fundglobal mutualfunds