2023-04-13 16:03:01

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Europa – Lyx- och teknologiaktier bidrog positivt under kvartalet

AMF Aktiefond Europa steg med 9,8 procent under årets första kvartal medan jämförelseindex steg med 9,9 procent. Flera av fondens aktiva positioner bidrog positivt till avkastningen.

Europabörserna inledde året starkt baserat på utbredda förhoppningar om att inflationen skulle börja mattas av och att inbromsningen i konjunkturen inte skulle behöva bli så kraftig. De relativt positiva tongångarna höll i sig fram till början av mars, då kollapsen i den amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank skapade stor oro på aktie- och räntemarknaderna.

”Det är framför allt bankoron vi kommer att minnas från det här kvartalet. Den smittade av sig även på Sverige och Europa där den schweiziska storbanken Credit Suisse hamnade i blåsväder. Banken kunde dock räddas då den inhemska konkurrenten UBS tog över ägandet”, säger Europafondens förvaltare Rickard Alte.

Teknologiaktier gick starkt under första kvartalet efter att ha drabbats hårt av stigande räntor under 2022. Lyxsektorn fortsatte också uppåt efter ett starkt sista kvartal i samband med återöppnandet av Kina. Även industriaktier hade ett bra kvartal. Sämst gick det för olja och gas, till följd av vikande energipriser, och för den räntekänsliga fastighetssektorn.

”Trots turbulensen slutade banksektorn på plus under kvartalet. Hela 2022 var ett väldigt bra år för banker och de inledde 2023 starkt med en uppgång på cirka 20 procent. Därefter rasade de i samband med oroligheterna i mars”, säger Rickard Alte.

De italienska, franska och spanska aktiemarknaderna gick bäst under kvartalet. Sämst utveckling noterades för den brittiska börsen, med sitt relativt stora inslag av olja och gas. Även den schweiziska börsen gick svagt, bland annat till följd av oron i banksektorn.

Sammantaget gick Europafonden i linje med sitt jämförelseindex. Avkastningen fick positivt bidrag från lyxkonglomeratet Richemont, samt från övervikten i informationsteknologi med ASML och SAP i spetsen. Andra aktiva positioner som bidrog var den franska dagligvarukedjan Carrefour och gaskoncernen Air Liquid, det franska byggmaterielbolaget Saint Gobain, samt Deutsche Post. Innehaven i energisektorn, däribland i TotalEnergies och Equinor, gav ett negativt bidrag till avkastningen.

I det osäkra marknadsklimatet har fondens förvaltare undvikit att göra större förändringar och låtit portföljen bibehålla en defensiv karaktär. Innehaven är koncentrerade kring 15-20 aktiva positioner över olika sektorer med fokus på bolag som har en stark balansräkning, god vinsttillväxt och som ger höga utdelningar.

Två nya innehav som kan nämnas är livsmedelsföretagen Kerry Group och Nestlé. Vidare utökades innehaven i det danska vindkraftsbolaget Örsted och det brittisk-nederländska informations- och analysföretaget Relx. Bland försäljningar fanns den brittiska bankkoncernen Lloyds och kemikoncernen Akzo Nobel.

”Vi fyllde även på med aktier i lyxkonglomeratet LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) som gick starkt under andra halvåret 2022 och vi tror att aktien kan fortsätta gynnas av de lättade restriktionerna i Kina”, säger Rickard Alte.

Vad gäller utsikterna konstaterar förvaltaren att det råder en fortsatt osäkerhet på marknaden och att volatiliteten på de europeiska börserna därför kan hålla i sig en tid framöver. Han påpekar att det finns en risk att såväl tillväxtprognoser som vinstestimat är för optimistiska och att vi kan komma att få se en del nedrevideringar framöver.

”Om man däremot tittar i den positiva vågskålen så är europeiska aktier fortfarande relativt lågt värderade. Och energipriserna som peakade vid mitten av 2022 har fallit tillbaka vilket är gynnsamt”, säger Rickard Alte.

Effekterna av bankkrisen är svårbedömda tycker Rickard Alte, även om han inte ser spridningsriskerna som betydande. Men han påpekar att centralbankerna befinner sig i en besvärlig sits. Samtidigt som inflationen ska bekämpas har ECB uttryckt att de står redo att tillföra likviditet till bankerna vid behov.

”Det är en svår balansgång där centralbankerna kan tvingas att både gasa och bromsa, vilket kan leda till osäkerhet på marknaden”, avslutar Rickard Alte.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Europa
fundeu mutualfunds