2023-04-13 16:06:34

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Nordamerika – Teknikaktier ledde uppgången under ett starkt första kvartal

AMF Aktiefond Nordamerika steg med 7,7 procent under årets första kvartal, medan fondens jämförelseindex steg med 7,1 procent.

Året inleddes med en stark uppgång på de amerikanska aktiemarknaderna, särskilt det tekniktunga Nasdaq-indexet som steg med 20 procent – det bästa kvartalet på tre år.

Kollapserna i nischbankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank skapade bitvis oro inom den finansiella sektorn, men händelserna förefaller i skrivande stund vara tämligen isolerade.

”Marknaden tycks snarare ha tagit rygg på en rad makroekonomiska faktorer; den väntade lågkonjunkturen har, åtminstone hittills, inte infunnit sig, arbetsmarknaden har förblivit robust och inflationen har fortsatt att avta, även om den fortfarande är hög”, säger fondens förvaltare Ulf Alexandersson.

Teknologi, media och sällanköpsvaror ledde utvecklingen medan banker och oljerelaterade aktier hade den svagaste utvecklingen. 10-årsräntan föll med över 30 baspunkter och tillväxtorienterade aktier hade en väsentligt starkare utveckling är värdeaktier. Exempelvis steg grafikkortstillverkaren Nvidia med 89 procent och elbilstillverkaren Tesla med 68 procent, bägge relativt stora positioner i fonden. Kronans utveckling mot dollarn var oförändrad.

Det största bidraget till fondens överavkastning kom från mjukvarusektorn, framför allt cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks som steg med 42 procent under kvartalet. Andra bidrag kom från innehaven i ingenjörsföretaget Ansys, halvledarteknikbolaget Cadence, samt IT-företaget ServiceNow.

Ett annat positivt bidrag till relativavkastningen kom från banksektorn, där fonden har haft en försiktig positionering, både sett till innehaven samt till sektorundervikten. En oviss konjunkturbild samt avsaknaden av katalysatorer i närtid är ett par av orsakerna.

”Utöver kollapsen i nischbankerna finns även en bredare oro kring exponeringen mot kommersiella fastigheter. Sektorn har tappat en femtedel av börsvärdet på kort tid och värderingsmässigt handlas den på liknande nivåer som när coronapandemin bröt ut. På marginalen har undervikten selektivt minskats något och vi följer utvecklingen”, säger Ulf Alexandersson.

I närtid ligger fokus på kvartalsrapporterna och utsikterna för helåret. Analytikerna förväntar sig vinstnedgångar för det första halvåret 2023, men vinsttillväxt för andra halvåret. För första och andra kvartalet förutspår analytikerna resultatminskningar om –6,6 respektive –4,4 procent. För helåret förutspås en vinsttillväxt på 1,5 procent. Omsättningen förväntas öka med 1,9 procent i första kvartalet. Vid utgången av det första kvartalet handlades marknaden på P/E-tal strax under 18, vilket är något lägre än femårsgenomsnittet.

”Utöver rapportsäsongen kommer marknaden att reagera på data beträffande konjunkturen, huruvida inflationen svalnar, Feds agerande, samt hur de senaste veckornas händelser i banksektorn påverkat företagens och konsumenternas förtroende”, avslutar Ulf Alexandersson.

Fonden har en förvaltningsmodell med ett koncentrerat antal kärninnehav och hög andel bolagsspecifik risk. Under kvartalet omnämndes fonden i Placera, som den Nordamerikafond som haft högst avkastning bland fonder som mäts mot Morningstar US Large-Mid Cap Index de senaste fem åren.* De största innehaven vid kvartalets slut var Microsoft, Alphabet, samt Nvidia.

*Morningstar US Large-Mid Cap Index, som omfattar drygt 700 bolag och är inklusive utdelningar, har under den senaste femårsperioden avkastat 106 procent. AMF Aktiefond Nordamerika har avkastat 120 procent under samma period. (Källa: placera.nu)

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Nordamerika
mutualfunds