2023-04-13 16:12:12

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – Omstrukturering av kinesisk e-handelsjätte gav stöd till avkastningen

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader gick upp med 5,1 procent under årets första kvartal vilket var cirka 1,7 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.

Inflationen var fortsatt hög ur ett globalt perspektiv, men den har kommit ned under flera månader i rad. Räntehöjningarna går därför sannolikt mot sitt slut. Marknaden prisar nu in ytterligare en höjning från USA:s centralbank, samt en eller två sänkningar senare under året. Fondens förvaltare Henrik Oh säger att trenden har varit liknande i flera av tillväxtmarknaderna, med undantag av Kina.

”Kina har haft en svag ekonomisk utveckling och under 2023 ser vi framför oss en förbättring av tillväxten. Hittills ser vi inga tecken på inflationsrisk i landet, men inflationsutvecklingen kan överraska framöver.”

Påverkan på finansbolagen i regionen av bankoron i USA och Europa var mycket begränsad. Även om finansbolagen uppvisade en svag utveckling klarade de sig förhållandevis klart bättre än amerikanska och europeiska banker.

Periodens främsta bidragsgivare till avkastningen var det kinesiska teknologibolaget Tencent (+20%), det taiwanesiska teknologibolaget TSMC (+20%) och e-handelsbolaget Alibaba (+15%). De största negativa bidragen kom från den kinesiska e-handelsplattformen Meituan (–19%), det indiska konglomeratet Reliance Industries (–8%) och det kinesiska läkemedelsbolaget Wuxi Biologics (–20%).

Av fondens större marknader var Taiwan den som utvecklades starkast under perioden med en uppgång på 14 procent, till stor del drivet av att det största bolaget TSMC, hade en bra kursutveckling. Den indiska aktiemarknaden hade en svag utveckling och backade med 7 procent, till stor del beroende på att värderingen varit hög och nu har kommit ned något.

En aktie som bör kunna gynnas av att den kinesiska ekonomin normaliseras är Alibaba, ett av fondens största innehav. Alibaba har en ledande position inom kinesisk e-handel och är även landets ledande bolag inom molntjänster.

”Bolaget är attraktivt värderat och aktien har bra potential framöver. Aktien gick starkt under det första kvartalet med en uppgång på 15 procent. I slutet av mars annonserade Alibaba att de genomför sin största omorganisering i bolagets historia. Affärsdivisionerna omvandlas till sex egna bolag med egen VD och styrelse. Beskedet gjorde att investerarna fick upp ögonen för den stora potential som finns inom bolaget och aktiekursen steg kraftigt på nyheten”, berättar Henrik Oh.

Vad gäller utsikterna bedömer Henrik Oh att den globala tillväxten bromsar in och att kriget i Ukraina och konjunkturutvecklingen kommer att vara fortsatt viktiga faktorer att ta hänsyn till. Även Kinas tillväxt och dess återhämtning under året kommer att vara i fokus.

”Relationen mellan USA och Kina har försämrats ytterligare och hur den utvecklas kommer att ha stor betydelse för regionen. Kinas spionballonger över USA och USA:s kraftiga motåtgärder, samt att Taiwans ledare besökte USA, var de stora geopolitiska händelserna under kvartalet”, säger han.

I slutet av kvartalet hade fonden en större övervikt i Taiwan och en större undervikt i Sydkorea. Detta beror uteslutande på en större övervikt i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC och en större undervikt i det koreanska bolaget Samsung Electronics.

De största innehaven vid slutet av kvartalet var det taiwanesiska teknologibolaget TSMC med 9,6 procents portföljvikt, det kinesiska teknologibolaget Tencent med 9,2 procent, Alibaba med 7,0 procent, Reliance Industries med 3,5 procent och Meituan med 2,6 procents portföljvikt.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader
fundem mutualfunds