2024-04-16 11:19:07

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader – Oväntat stark vinstutveckling under årets första kvartal

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader steg 8,3 procent under perioden medan fondens jämförelseindex steg med 8,6 procent. Den stora överraskningen har varit bolagens mycket starka vinstutveckling, enligt fondens förvaltare Henrik Oh.

”Konjunkturen har också varit starkare än väntat och marknaden har prisat om antalet räntesänkningar från den amerikanska centralbanken från fem sänkningar till tre”, säger Henrik Oh.

Fondens främsta relativa bidragsgivare var innehavet i det taiwanesiska teknologibolaget TSMC. Bolaget gynnas av den starka AI-trenden vi ser och aktien steg med 34 procent. Positiva bidrag kom även från det kinesiska resebolaget Tongcheng Travel (+51 procent under kvartalet) och det indiska konglomeratet Reliance Industries (+22 procent).

Fondens relativa avkastning påverkades negativt av innehaven i Chailease (–9 procent under kvartalet) och Alibaba (–2 procent), samt av avsaknaden av innehav i Hon Hai Precision Industry (+46 procent).

Taiwan gick mycket starkt under perioden med en uppgång på 19 procent, en uppgång Henrik Oh förklarar med att teknologisektorn utgör en stor del av börsen och att teknologiaktier som TSMC, Mediatek och Quanta Computer uppvisade en stark utveckling.

Den brasilianska börsen backade med cirka 2 procent och tyngdes av större brasilianska bolag såsom Vale (–16 procent), Banco Bradesco (–14 procent) och B3 SA Brasil Bolsa Balcao (–14 procent). Den främsta anledningen var att marknaden prisade om antalet räntesänkningar i landet till ett lägre antal.

Informationsteknologi och energisektorn var bästa sektorer med en uppgång på 17 respektive 13 procent. Oljepriset steg med 14 procent under kvartalet. Fastigheter och basindustri hade en svagare utveckling (+0 respektive +1 procent).

Fondens strategi är att ta bolagsspecifik risk, snarare än sektorrisk eller marknadsrisk. I slutet av kvartalet hade fonden större övervikter i det indiska konglomeratet Reliance Industries och i de koreanska och taiwanesiska teknologibolagen SK Hynix och Mediatek. Större undervikter var alla ickeinnehav som det taiwanesiska teknologibolaget Hon Hai Precision Industry och det brasilianska gruvbolaget Vale.

”Konjunkturläget och hur marknaden prisar in kommande räntesänkningar kommer att stå fortsatt i centrum den närmaste perioden. Bland tillväxtmarknaderna ligger störst fokus på Kina och landets problem med fastighetssektorn”, säger Henrik Oh.

De största innehaven vid utgången av perioden var TSMC med 9,1 procents portföljvikt, Samsung Electronics (4,6 procent), Tencent (4,3 procent), Reliance Industries (4,0 procent) och Alibaba (3,6 procent).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader
fundem mutualfunds